calculator

От къде започнахме

Историята  започва през 1993г.  когато Анимари Димитрова създава една от първите частни трупи в България – „Театрална формация БИС БАРД“  (ТФ БИС БАРД).  Тя е регистрирана под формата на сдружение (НПО) и целта му е  създаване, разпространяване и продуциране на изкуство.
Театрална формация БИС БАРД
Основните цели в работата ѝ са свързани с утвърждаване на културните ценности у младите хора в България, подпомагане изявата на деца с дарби, създаване на условия за реализация на млади и талантливи творци и популяризиране на българската култура в Европа и света. В състава ѝ участват  както млади професионалисти, стартиращи своята кариера, така и утвърдени  български имена в сферата на изкуството – актьори, режисьори, хореографи, художници и сценографи. През активните си  години трупата реализира 23 спектакъла за възрастни и деца, с които пътува из България и периодично прави турнета в Европа. Благодарение  усърдната работа на творците, професионализмът и нестихващия ентусиазъм,  спектаклите  на ТФ БИС БАРД печелят любовта на публиката и се радват на на добър зрителски интерес.
Със своите детски представления трупата често гостува на деца, настанени в социални институции. Срещите им постепенно стават по дълги и връзката между творци и деца преминава в индивидуални творчески занимания, откровени и понякога тъжни разговори, случване на инициативи  за набирането на средства за самите домове и още много добри дела. Така, неусетно се ражда едно голямо приятелство, което във времето ще промени човешки съдби… През 2005г. започва нов етап от развитието на сдружението, като трупата  решава да преустанови сценичната си дейност. Разделят се с имущество на театъра и всеки един от творческия екип поема по свой път. Остават двама ентусиасти Анимари и Златко Златков, които създават собствена гражданска програма „Шанс за младите”, насочена към деца и младежи в неравностойно положение, настанени в специализирани институции. Главната ѝ цел е, чрез магията на изкуството, да помогне на тези деца да преодолеят изолацията, трудностите и предразсъдъците на заобикалящата ги среда. В рамките на осем години, двамата, фокусират цялата си енергия и професионализъм към децата в риск, тяхното развитие и интеграция в обществото. В екипа им вече има психолози, педагози, социални работници, адвокати, лекари, икономисти,  с които осъществяват осем проекта с над 1700 деца, на възраст между 3 и 18 години, от 17 дома в цяла България. Днес, много от тези деца държат здраво в ръцете си своя живот и бъдеще.
wave
hat cubic

“Този, който отваря училище, затваря затвор”
Виктор Юго

 

Сдружение Русаля

Благородната работа  на Анимари и Златко и съпътстващите ги екипи, продължава в социалните домове, а децата получават цялата им любов, топлина, внимание и усмивки. Но същевременно, всеки ден те откриват сериозността и дълбочината на многобройните други проблеми, стоящи пред малчуганите. Правят проучване, чиито данни, за съжаление, повдигат  много въпроси без отговори.  Констатацията е, че над 35%  от децата в неравностойно положение, притежават интелектуален и технически потенциал доста над средното ниво, а всяко второ,  демонстрира творческа дарба. Големия въпрос е  – какво да направим , за да не изгубим това богатство от умни и талантливи деца, как да го съхраним и развием?! Оставени без подкрепа тези деца ще се слеят в общата  маса от необразованост, дрога, проституция, престъпност…Очевидно е, че има нужда от действие и промяна в подходите, методи и форми за образование, възпитание и интеграция. Действащата досега практика на малки и кратки проекти трябва да бъде променена.  Необходими са нови идеи за решаване на проблемите на децата в риск, които да рефлектират позитивно върху държава и общество.
Всичко това насочва мислите на Анимари и Златко в нова посока…Базирайки се на няколко факта, а именно, че   доброто образование е фундамент за  пълноценен живот, че  то, образованието, е гаранция за силно и демократично общество и че изкуството, във всичките му разновидности, е едно от разковничетата към социалната и духовна промяна у  младите хора,  те започват работа върху пилотен проект. Той е основан на иновативност, постоянство на процеса, мащаб и устойчивост.
Ето тук в историята се включва и Сдружение Русаля… 
НПО в обществена полза, което поема тежката отговорност за израждане на първото по рода си Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца. Уникален проект, който представя алтернативна и нестандартна форма, за решаване на едни от най-сериозните и наболели проблеми, стоящи пред държавата ни – образованието, отглеждането и възпитанието на деца в риск, проблем за който държавната политика все още няма решение.  Смелостта и самочувствието на Анимари и Златко, да пристъпят към създаване  и управлението на такова училище,  идват от натрупаните  познания, практика и опит с деца от различни етноси, вероизповедания и социално статукво.
Каква е концепцията им:
• новаторски подход, далновидност, мащабност и дългосрочност;
• предоставянето на равен шанс и възможности на всички деца чрез: индивидуален подход, качествено образование, експертни екипи, отлична база, изграждане на приятелска и близка до семейната среда;
• отрича се съжалението като акт на отношение и се предлага мотивацията, като средство за промяна;
• залага се на мултиплициращ ефект върху семейство, общност и етнос, водещ до разместване на пластовете в икономическо и социално отношение, в полза на обществото и държавата.
brush
brush

Училището

Изборът на място за позициониране на новаторския проект е плод на задълбочено двугодишно проучване и планиране. Израждането на училището започва в село Русаля, област Велико Търново, Централна България, а името на Сдружението, което се грижи за него, не е случайно…:)  Мястото отговаря на стратегическите критерии на създателите –  централно местоположение, тихо и спокойно място в близост до големи и университетски градове (Велико Търново, Плевен и Русе), както и до знакови центрове, свързани със традициите, културата и историята на България (Етъра, Дряново, Габрово, Трявна, Троян, Елена).  За изграждане на Училищния комплекс са закупени старо училище и 26 дка прилежаща земя. Строителството се случва на етапи. То включва – два учебни корпуса за основен и гимназиален курс, 4 пансиона за живеене, спортна зала и 2 игрища, арт – комплекс с театрална зала, изложбени пространства и творчески ателиета, открит амфитеатър, ограда, еко -градинки, детски площадки, вело алеи и др.
Проектът „Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца“ е фокусиран върху образованието, възпитанието и интегрирането на деца в риск, които
притежават изявени умения и дарби в областта на изкуствата. Голямата цел на проекта е да спомогне за ограничаване на ниската образованост, социалната, културна и обществена маргинализация и сегрегация, както и за ограничаване на разпространението на словото на омраза в обществото. Това е модел за
социална и образователна политика, в който обгрижването и образованието на всички български деца да стане реална национална кауза, в която вземат участие държава, бизнес и общество.

brush
brush

Обучение и образователен модел

Училище „Димитър Екимов“ отвори врати на 15.09.2014 г.

Позиционирано е в центъра на България – с. Русаля, общ Велико Търново.

Изборът е съобразен с идеята децата да живеят сред природа, на тихо, спокойно и красиво място и същевременно да са близо до големи университетски градове и до знакови места, свързани с българската история, традиции и култура.

Разполагаме с 26 дка. земя, върху която постепенно ще изградим цялостния Училищен комплекс с капацитет за 250 ученика. Вече са построени първи учебен корпус, къща за живеене на два етажа, с всички съвременни удобства, и е започната къща за храна, в която са разположени кабинет на психолог, медицински кабинет и амбулатория.

Предстои изграждането на: втори учебен корпус, спортна зала и 2 игрища за спорт, арт-комплекс с театрална зала, изложбени пространства и творчески ателиета, открит амфитеатър, еко-градинки, детски площадки, вело-алеи и др.

brush
brush

Децата в нашето училище идват от всички краища на страната. Започват обучението си от предучилищна група и остават до завършване на гимназиалното си образование. Учебната ни програма включва задължителните общообразователни предмети, като към тях е добавено и засилено изучаване на изкуства – театър, музика, танц, рисуване. От осми клас се включват и типични за България занаяти, приложими в съвременния бизнес.

Въведен е пилотен модел, базиращ се на алтернативни извънкласни дейности и менторски занимания, който помага за формирането на емоционалната интелигентност на всяко дете. Това е много важно за изграждане на личността на тези деца, предвид факта че те постъпват в училище с редица социални, емоционални и образователни дефицити. Вярваме, че средата и отношението към тях ще помогнат за преодоляването им, както и за усвояване на нови норми на поведение и морал, създаване на хигиенни, трудови и образователни навици.

В работата си залагаме на индивидуален подход, качествено образование, професионална грижа, занимания с изкуство и много любов. Благодарение на невероятният екип с който работим, вече сме свидетели на първите и то категорични резултати.

В училището работят учители, ментори (хората които поемат цялостната грижа за децата, извън учебния процес), творчески експерти, психолог, административен и технически персонал.

Всички те са тук, дошли от цялата страна, защото са приели каузата на Училището за своя и защото обичат децата и България!

brush
brush

Нашият Екип

Нашият прекрасен и любящ екип, без който нищо нямаше да е реално през годините!

Анимари Димитрова

Управител и Експерт по Театър

Научи повече

Златко Златков

Технически директор и Експерт по Театър

Научи повече

Марияна Баталова

Главен Ментор

Научи повече

Камелия Иванова

Мениджър Проекти, ПР – Експерт връзки с обществеността и Ментор

Научи повече

Грета Попова

Mентор и Експерт по Изобразително Изкуство

Научи повече

Надежда Маринова

Ментор и Експерт по Приложни изкуства и Клуб кулинария

Научи повече

Станислава Панчева

Mентор и Експерт по Изобразително Изкуство

Научи повече

Йонислава Дончева

Ментор и Експерт по Приложни изкуства

Научи повече

Документи

decor
heart
hat cubic

“Този, който отваря училище, затваря затвор”
Виктор Юго

Приятели

имаме нова банкова сметка и ако искате да подкрепите финансово нашата кауза, може да продължите да използвате банков превод или превод чрез Paypal

Банков превод:
СДРУЖЕНИЕ РУСАЛЯ
БАКБ
BIC: BGUSBGSF
IBAN: BG68BGUS91601009862600

decor