calculator

Училище по изкуства и занаяти-

което предлага нов, уникален подход към деца в неравностойно положение.

wave
hat cubic

“Този, който отваря училище, затваря затвор”
Виктор Юго

Училище – пансион по изкуства и занаяти за социално слаби деца „Димитър Екимов” е кауза!

Това е един уникален проект, стартирал през 2014., който, като идея, форма и стратегия, се случва за първи път в България и до момента няма аналог, както на Балканите така и в Европа.

Фокусът му са будни и даровити деца от най-бедните слоеве на обществото. Деца израстващи в пълна социална изолация и носещи клеймото на обреченост, деца лишени от  правото на равен старт и шанс за развитие.  Тревожното е,  че  броят на тези деца расте и отдавна излиза извън малцинствените общности. Това е огромен проблем за България, който  изправя общество и държава пред сериозни решения за бъдещето.

Ето защо, нашият проект идва точно навреме. Той  може да се приеме като първа стъпка към адекватното и правилно решение на тази ситуация. Задачата ни е да се погрижим за будните и даровити деца, оставащи незабелязани от обществото и да им покажем алтернативен път с надежда за по-добър живот и бъдеще.  Целта ни е да изградим толерантни личности с широк кръгозор, устойчива ценностна система и житейски принципи, интелигентност, самочувствие, увереност и творческо мислене. Убедени сме, че нашата мисия спасява животи и променя съдби, което я прави историческа за страната ни.

 

brush
brush

Какво е различното и ценното в Училище „Димитър Екимов“!

  • Училището е  единствено,  на територията на страната, което дава шанс на деца в риск, напълно безплатно, да получат, образование, възпитание и грижа, без да  губят идентичността си и без да бъдат откъснати от семейство и общност.
  • Училището предлага  специално внимание и отношение към своите възпитаници –  целогодишен пансион,  отлична база за живот, индивидуален подход и разбира се,  много любов. Това е една от най-верните крачки да пресечем порочния кръг от битието  на тази фокус група и да се осъществи безболезнената интеграция в обществото.
  • Една от основните методики в работата на училището се явява изкуството и културата – театър, музика, танц, рисуване,  като форма за социално израстване и катализатор за позитивна промяна в живота на тези деца.
  • В училището е въведен пилотен модел, базиращ се на алтернативни извънкласни дейности и менторски занимания, чрез които се  развиват и надграждат индивидуалните заложби и способности на децата и се  формира емоционалната им интелигентност.
  • В гимназиален етап, училището въвежда специализирано обучение на типични за България занаяти, приложими в съвременния бизнес, които изграждат необходимите умения за независим живот, развиват способности и възпитават поемането  на лична гражданска отговорност. Това е гаранцията им за бързо адаптиране на пазара на труда
  • Училище „Димитър Екимов“ е уникално за България, с готовността и възможностите си гъвкаво, бързо и компетентно да реагира на нуждите и търсенията при всяко дете, с постоянната си грижа за здравето и психологическата му стабилност.Това го прави  много ценно и в унисон със съвременните европейски и световни образователни изисквания и стандарти.

 

brush
brush

Мисия и цел

Нашата мисия е да помагаме. Правим го от години и влагаме в това цялата си душа, сърце, енергия и професионализъм. Помагаме на бедни и отритнати от обществото деца, които носят сериозен потенциал и притежават ярки умения и дарби.  Истина е, че майката, дома  и семейството са незаменими, но съдбата, много често не е еднакво справедлива и благосклонна към всеки.  Истина е също така, че в България всяко трето дете израства в риск от бедност и нищета. Истина е, че тези деца са извън образователната система.  И за съжаление, истина е, че държавната политика в тази посока, върви бавно и тромаво! Така, всяка година,  расте броя на децата изгубили своята идентичност и станали част от общата маса на необразованост, невъзпитаност, дрога, проституция, престъпност…

Мисията ни в Училище „Димитър Екимов“ по изкуства и занаяти, е да спасим, поне част от тези деца !  Което означава да дадем  равен старт и справедливи възможности на децата в риск, стъпвайки на техните индивидуални качества и водейки ги и към социална и духовна промяна. Получавайки от нас вниманието, топлината и любовта, които им се полагат, те израстват  силни и откровени млади хора,  готови  да мечтаят,  да търсят предизвикателства,  да се борят за своя живот и бъдеще.  Това е изконно човешко право, но децата за които говорим,  години наред са лишавани от него!  Смятаме, че е престъпление, това богатство от умни и талантливи млади хора  да не се съхрани, развие и задържи в България!

Нашето училище предлага такава подкрепа и вече постига резултати! Посрещаме деца с редица социални, емоционални и образователни дефицити, натрупани в следствие на досегашния им начин на живот, но с много работа,  търпение и мъдрост израждаме  пълноценни личности с формирана ценностна система и креативно, съвременно мислене.

Училище „Димитър Екимов“ е мащабен проект, с който искаме да влезем в душите и мислите на много хора, да докоснем сърцата им и да ги накараме да застанат зад идеята. Мечтаем той да се превърне в мисия на цялото общество!  

Важното е, ние хората, да не забравяме, че винаги можем да бъдем по-добри, по-състрадателни и по-отзивчиви към другия… 

brush
brush
basketball

Да променим съдбите на децата

Задачата ни е да променим корено съдбите на  децата в риск без да ги дистанцираме от семейство и общност. Посоката е следната:

Предоставяне на добър екип от учители, ментори, експерти и вдъхновяващи творци, които да водят децата към себепознание и себеизява.

Да съдействаме за израстването на добри и умни хора, които мотивирано и със самочувствие ще застанат пред своя професионален и житейски старт.

Да осигурим индивидуален подход на работа, професионална грижа, отличната база и среда изпълнена с уют, спокойствие и любов.

Да дадем възможност на талантливи и даровити деца в риск, да получат абсолютно безплатно качествено образование и възпитание.

Да помогнем за запазване, развитие и усъвършенстване на природния  потенциал на всяко едно дете и да го превърнем в капитал за едно по-добро бъдеще.

Последните Новини

виж всички see all
line

Търсим колеги

17.07.2024г./ Русаля I Частно основно училище „Димитър Екимов“ обявява 1. Свободни места за:  Учител по математика – пълен щат  Учител по компютърно моделиране и Информационни технологии – лектор  Физика и астрономия – лектор  Биология – лектор  Химия – лектор II Изисквания за длъжностите: Учителите:  Образование – висше, образователна квалификационна […]

date

Плодовете на труда ни!

Нашите седмокласници тази година за пореден път ни дадоха повод за гордост и стимул да продължаваме смело напред! Калоян е приет на първо класиране по първо желание със специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ в гр. Казанлък в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. Зузи е приета в Гимназията по сценични и екранни изкуства […]

date

Празник на Буквите

Днес нашите първокласници честваха Празника на Буквите С голяма гордост и много трепетни вълнения нашите първокласнички, под ръководството на своята класна ръководителка г-жа Моника Динова, организираха чудесно тържество по случай успешното завършване на първи клас! Вече можем да пишем и четем на български език! Децата бяха подготвени с по няколко песни и стихчета, изнесен урок […]

date

Екскурзия до Ловеч

Децата от Училището в село Русаля посетиха „Златния Ловеч, градът на люляците“ Петък, 23ти Февруари, беше един изключително вълнуващ, изпълнен с приключения ден за децата от нашето училище. Още в ранното утро всички вече бяхме заредени с усмивки и очаквахме с нетърпение да пристигнем в Ловеч. Програмата включваше посещение на няколко забележителности с исторически акцент, […]

date
brush brush
decor
heart
hat cubic

“Този, който отваря училище, затваря затвор”
Виктор Юго

Приятели

имаме нова банкова сметка и ако искате да подкрепите финансово нашата кауза, може да продължите да използвате банков превод или превод чрез Paypal

Банков превод:
СДРУЖЕНИЕ РУСАЛЯ
БАКБ
BIC: BGUSBGSF
IBAN: BG68BGUS91601009862600

decor